Da Viggo Kristiansen ble dømt hadde politiet høsten 2000 diktet opp at det var funnet DNA «som knytter Viggo Kristiansen til åsted og handling.» Dette ble sagt i pressen av politiinspektør Arne Pedersen. Han sa det samme til Kristiansand byrett og Agder lagmannsrett høsten 2000.

Da Viggo Kristiansen ble dømt hadde politiet og Jan Helge Andersens forsvarer, advokat Ben Fegran, lekket innhold fra Jan Helge Andersen sine politiforklaringer til tross for at han satt i isolasjon. I avhørene sa Jan Helge Andersen at det var Viggo som tok initiativet, at Viggo lokket jentene, at han ble presset til å delta, at han ble truet med kniv og at Viggo styrte alt.

Det ovenstående gjorde at Viggo ble så forhatt at det ble arrangert hatdemonstrasjoner i Kristiansand.

Da Viggo Kristiansen ble dømt i Kristiansand byrett og i Agder lagmannsrett var det ingen DNA «som knytter Viggo Kristiansen til åsted og handling.» I stedet var det et DNA som kunne passe med 54,6 % av landets mannlige befolkning – og Viggo Kristiansen. Byretten og senere lagmannsretten la det til grunn at dette “beviste” at Jan Helge Andersen hadde snakket sant. I tillegg viste DNA angivelig at det var to på åstedet.

I Kristiansand byrett i 2001 la Telenor frem en redegjørelse som viste at Viggo Kristiansen var et annet sted med sin mobiltelefon enn åstedet for drapshandlingen når drapene fant sted. Retten valgte til tross for dette å se bort fra mobilbeviset. Retten la til grunn at det var umulig å vite hvor telefonen hadde vært. Under ankeforhandlingen kom påtalemyndigheten med en ny sakkyndig som heller ikke da kunne si at telefonen var på åstedet, men valgte heller å hevde det var umulig å vite fordi det ikke lot seg rekonstruere.

I sine forklaringer i retten og politiet opplyste Jan Helge Andersen at det var Viggo som hadde begått overgrepene mot jentene og at han hadde blitt truet med kniv til å drepe den ene jenta. Han hadde ikke hatt ereksjon eller begått overgrep.

I 2010 ble det foretatt ny DNA analyse. Den viste at det ble funnet DNA fra sæd fra Jan Helge Andersen i den ene jenta han hadde forklart det var Viggo som hadde forgrepet seg mot.

Ny DNA-analyse i 2010 viste at DNA, som gjorde at retten feilaktig plasserte Viggo Kristiansen på åstedet, viste seg at mest sannsynlig var en forurensning. Dette ifølge to av de fremste DNA eksperter i England og Ragne Farmen fra Gena AS i Stavanger. De britiske eksperter opplyste også at så små mengder DNA ville være ulovlig å informere retten om i Storbritannia.

Heller ikke de nye DNA undersøkelsene knyttet Viggo Kristiansen til åsted eller handling.

Ny henvendelse til den sakkyndige, som også var det for mobilbeviset i lagmannsretten i mars 2014, gjorde at han bekreftet at Viggo Kristiansen sin mobiltelefon ikke kunne ha vært på åstedet i Baneheia, da mobilen var koblet opp på basestasjon utenfor hans bopel på Eg. Den basestasjonen har ikke dekningsområde til Baneheia.

Nye undersøkelser i saken viser at 6 vitner som henvendte seg til politiet i 2000 etter drapene var oppdaget, har opplysninger den gang om lyder og bevegelse på åstedet som kan være forenlig med drapshandlingen, på et langt senere tidspunkt enn politiets oppgitte drapstidspunkt. Disse vitnene ble holdt bortefra både Kristiansand byrett eller Agder lagmannsrett. Disse vitnene ville også gi Viggo Kristiansen alibi.

Et vitne hadde under etterforskningen forklart at han . som var SAS-flyer, under jogging i Baneheia, observerte en mann med to jenter gå mot det som i ettertid viste seg å være åstedet. Det er ingen andre observasjoner om en mann og to jenter. Tidspunkt for observasjonen er kontrollert opp mot andre observasjoner.

De ovenstående vitner plasserer drapshandlingene på et langt senere tidspunkt enn det Jan Helge Andersen forklarte og som ble lagt til grunn i dommene. Viggo Kristiansen snakket i telefonen på disse tidspunktene, han sendte ikke SMS med telefonen som var koblet opp mot Eg og som ikke dekker Baneheia. Det betyr at han hadde alibi, men at aktoratet forkludret alibiet, ved ikke å innstevne de ovenstående vitner.

I etterkant er det også oppdaget at politiet i 2000 fikk utarbeidet en gjerningsmannsprofil som blant annet konkluderte med at det bare var en gjerningsmann som begikk drapene. Bakgrunnen for det er blant annet den spesielle måten kniven er håndtert under drapene. Denne konklusjonen er stadfestet av ekspert fra FBI i USA.

Det er også avklart at det er et såkalt knivavhør, som Jan Helge Andersen har gitt til politiet. Dette avhøret er også holdt borte fra straffesaken i Kristiansand byrett og Agder lagmannsrett. I dette avhøret forklarer Jan Helge Andersen i detalj hvorfor han valgte denne knivmetoden, hvor han hadde lært det, hvem som ellers bruker den og hvorfor og hvor den ellers blir brukt. På direkte spørsmål svarte han at han aldri hadde diskutert dette med Viggo.

Det er også en lang rekke andre omstendigheter i saken som viser at det han ble dømt på grunn av i 2001 og 2002 ikke lenger eksisterer. Videre at nye bevis kommer til som ville gjort at han ikke ville blitt dømt den gang om retten og lagretten hadde kjent til det.

Det ovenstående hevder Gjenopptakelseskommisjonen ikke er nye bevis jfr strpl. § 391 nr 3.

Er det slik vi skal ha det?

Vi kommer tilbake med mer i senere bloggposter.