«Brudd på de fagetiske prinsippene er ikke godtgjort», heter det i konklusjonen.

http://www.nrk.no/sorlandet/viggo-kristiansens-psykolog-slipper-kritikk-1.12231952