– Saker som dette er stappfulle av forhåndsdømming. Vi må nærme menneskene, som ofte er fremstilt som monstre i media. Det er vanskelig å se personen bak. Vi må se den menneskelige siden, sier seniorforsker Bjørn C. Ekeland.

Bjørn Christer Ekeland

Seniorforsker Bjørn Christer Ekeland forklarer at de skal se på hvordan språket er brukt og oppfattet i retten, og om det kan ha ført til en feilaktig dom. De tar ikke stilling til skyld.

FOTO: PRIVAT

Han jobber ved Universitetet i Bergen og Senter for humanistiske rettsstudier, som i snart 20 år har drevet forskning på justismord

Les saken fra NRK her.