Sivilingeniør Halvard Sivertsen, med 37 års erfaring fra Telenor, har utarbeidet en ny rapport om det såkalte mobilbeviset i Baneheiasaken.

Les mer om saken her: