Om oss

Denne bloggen er kommet i stand for å belyse Viggo Kristiansens sak og å dele informasjon om det arbeidet som gjøres opp mot Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Bloggen er et initiativ fra støttegruppen til Viggo Kristiansen. Vi er flere som skriver og forbereder sakene, men ansvarlig for innholdet er advokat Arvid Sjødin.

Hvem er støttegruppen til Viggo Kristiansen?

Gruppa består av personer med ulik bakgrunn som bidrar på frivillig basis for å belyse saken. Dette er nødvendig fordi domfelte i Norge ikke har krav på oppnevning av advokat i forbindelse med gjenåpningsbegjæringer. Det betyr at også advokat Sjødin arbeider gratis med saken.

Viggo Kristiansens støttegruppe består av flere personer med ulik bakgrunn. Av de som har stått frem offentlig er:
 • Arvid Sjødin, Stavanger, Advokat. Viggo Kristiansens forsvarer. Sjødin overtok for advokat Sigurd Klomsæt i 2012.
 • Terje Helland, Stavanger,  Forretningsutvikler. Startet denne bloggen i 2014 og har hatt ansvaret for bruk av sosiale medier. Helland har siden 2012 bistått Adv. Sjødin i arbeidet med gjenopptakelse og informasjonsplan. Telefon 900 53 669 – epost terje.helland@venandi.no .
 • Halvard Sivertsen, Bergen, Sivilingeniør. Sivertsen har mange års erfaring som overingeniør i Telenorselskapet Norkring. Med utgangspunkt i sin kompetanse innen radiokommunikasjon og deknings-problematikk, foretok Sivertsen i 2016 en vurdering av telerapportene i saken fra Telenor og Teleplan. Sivertsen har senere engasjert seg mer i saken og bistår Sjødin i arbeidet med gjenopptakelse.
 • Mikkel Tronsrud, Oslo,  IT-controller. Kom inn i gruppen i 2018. Sammen med andre i gruppa bistår han Sjødin i arbeidet med gjenopptakelse.

I tillegg er det flere andre som på ulik måte bistår Viggo Kristiansen, hans familie og advokat Sjødin i arbeidet med gjenopptakelse.

Vårt utgangspunkt er at vi mener det er så mye alvorlig galt med hvordan saken ble etterforsket og hvordan retten behandlet bevisene, at Kristiansen må få en ny rettsbehandling.

Vi mener Viggo Kristiansen er dømt på et svært mangelfullt grunnlag, hvor det er politiet som ber Jan Helge Andersen om å trekke Kristiansen inn i saken (det er dokumentert i politiets dokumenter). Videre ser både politiet og retten vekk fra klare motbevis og de deler av bevisbildet som åpenbart utgjør tvil som skulle kommet tiltalte Kristiansen til gode.

Samtidig dømmes Kristiansen på et DNA-bevis som ikke kan knyttes til hans person. I ettertid har sakkyndige uttalt at DNA-analysene ikke har noen bevisverdi og hvor analyseresultatene er så usikre at det ikke ville vært tillatt benyttet som bevis i retten i dag.

45 tanker om “Om oss

 1. Hvem utgjør støttegruppen til Viggo Kristiansen egentlig? Hva gjør dere? Trivelig at dere har laget denne siden, håper dere fortsetter å oppdatere. Diskuterer saken her og der på internett, men det er dessverre ikke mye støtte å få når det gjelder Viggos uskyld. Vet dere forresten hvordan man klarte å holde de andre vitnene borte fra retten?

  Liker

  1. Brynjulf Svihus 21. november 2021 — 21:28

   Jeg skjønte fort at Viggo ikke hadde noe med drapene å gjøre, han ble dømt kun på indisier, dessverre tror jeg at flere burde tatt sin hatt og gått, det gikk prestisje i denne saken, et av de største justismordene i Norsk historie.

   Liker

 2. Lill Harriet Johansen 2. mars 2015 — 00:39

  Jeg har ved en del anledninger lest omtrent alt som finnes på nett angående dommen på Viggo Kristiansen. Er ikke overbevist om han er uskyldig dømt. Hvis dere trenger frivillige er det bare å spørre. Jeg har litt sykepleiebakgrunn og litt statsvitenskap. Er for tiden hjemmeværende og har mye tid.

  Liker

  1. Takker for innspill! Dommene etterlater nok et inntrykk av at han er skyldig. Det vi har konsentrert oss om er det som ikke ble lagt frem for retten og de endringer som er gjort, blant annet med DNA etter dommene.

   Foreløpig har vi ikke bruk for flere frivillige. Men vi har notert ditt navn!

   Liker

   1. Hei, og takk for din uttrettelige kamp for det som er rettstatens idealer. Jeg ble for noen år siden oppmerksom på dommens feilaktige slutninger og sendte Kristiansen et brev i fengslet der jeg skrev at «han kunne være uskyldig». Jeg var ikke sikker på dét, men var svært sikker på at dommens begrunnelse var feil. Jeg føler meg sikker på at Kristiansen vil bli frifunnet og at han får erstatning. Venter i spenning på fredagens avgjørelse. Hils så mye til Kristiansen! Og takk til dere selv for innsatsen.

    Liker

 3. Hei
  Etter å ha sett making a murderer og blitt heilt hekta,så søkte eg opp viggo kristiansen og fann denne siden.
  Har lenge vårt i tvil om at viggo var skyldig pga mangel på dna og vitneobservasjoner.
  Synes m.a.m tar opp mange poeng som passer både baneheia saken og birgitte saken.
  Du skulle fått bloggen oversatt til engelsk og linket den opp på reddit med eit resyme av saken på making a murderer tråden og fått oppmerksomhet om saken mens mam enno er så i vinden.

  Liker

 4. Er det ingen som er kritiske ang vk sin fortid?pedofil så det holder,bestevenn til jha.Dere har vel lest om dommene han fikk ang de sakene?

  Liker

  1. Harald, et barn som gjør overgrep mot et annet barn regnes ikke som pedofil.

   Likt av 1 person

  2. Bra oppsummering av dommen mot VK.

   Det holder ikke som bevis. Vi skal dømmes for det vi har gjort. Ikke for det vi muligens kanskje kan ha gjort

   Likt av 1 person

  3. Det går forklare en handling uten å forsvare den. Det finns både lover og normer angående alder og sexualitet. Mener å ha lest at Viggo har sagt at han viste at den sexualiserte lek med småjenta var galt, men ikke så alvorlig galt som den var. Så spørsmålet blir jo hvor opplyst eller belest han var og også hvor tidlig eller seint han var utviklet.
   Man antar at ca. 1 av 3 ungdommer som forgriper seg på barn, klassifiseres som pedofile, så de andre 2/3 har annen motivasjon. Fins det ikke tilgang til moden frukt, så spiser noen kart.

   Mange unge gutter er voldsomt sexorienterte og internett kan styre nyskjerrigheten inn i mot både det ene og andre tabu. Så at en unggutt er i besittelse med mye tabumaterial, er nok mest et problem for moraliser.

   Liker

 5. Ble veldig imponert over arbeidet du har lagt ned her Sjødin. Jeg er mangeårig kamerat av Bjørn Olav Jahr og mener selv jeg har satt meg veldig godt inn i saken. Et par andre momenter:

  Jeg synes også det er lite troverdig at Jan Helge Andersen påstår at han har ikke har deltatt seksuelt når han beviselig har etterlatt sæd. Hvordan greier man å utføre en voldtekt under tvang?

  Andersen hevder også at sykkelen til Viggo Kristiansen har vært parkert med en bom mens ugjerningene pågikk i en og en halv time. Det er flere momenter her. Dette er en av de mest populære jogge rutene i Kristiansand. Alle vi som har jogget der i en årrekke har ved en rekke tilfeller sett både VK og JHA – ergo er de velkjente for mange turgåere og mosjonister. Det er også en lokal kjensgjerning at 90% av alle joggere tøyer ut rett ved den bommen før de skal sette seg i bilen og kjøre hjem. Det som er et mysterium for meg er at absolutt ingen har sett en sykkel som ifølge far til Viggo var svært iøyenfallende på 1,5 time. Dersom sykkelen har stått der må jo også Viggo hente sykkelen etter ugjerningene – en ting er å komme seg ut fra Baneheia, men det blir en helt annen øvelse å komme seg usett bort med en sykkel når man tross alt var et velkjent ansikt i og rundt Baneheia.

  Jeg har med selvsyn sett på alle disse gruppene som har oppstått for å jobbe for at det ikke blir noen gjenopptakelse. Disse baserer seg jo bare på fantasi og har overhodet ikke rot i virkeligheten. Nå håper jeg det kommer opp en folkebevegelse som kan hjelpe deg til å kjempe den viktigste kampen i Norsk rettshistorie. Jeg ønsker deg riktig lykke til – Jeg bor i Kristiansand og stiller gjerne opp for å hjelpe både dere og familien til Viggo dersom det er behov.

  Mvh Robert Natvig, Kristiansand

  Likt av 1 person

 6. Har ment fra første stund at bevisene ikke holder, og det er skyld og ikke uskyld som skal bevises. Finner det svært søkt at det ble lagt vekt i det hele tatt på vitnemålet fra en som beviselig har deltatt i ugjerningen. Men først og fremst finner jeg det nesten utenkelig at en type forbrytelse som kun en håndfull mennesker i landet ville være i stand til skulle bli utført av to tilfeldige naboer. Hvor stor er sjansen for at to av disse ytterst sjeldne avvikerne skulle bo rett ved siden av hverandre, være i samme alder og gjennomføre en slik skammelig gjerning i samarbeid? I mine øyne har juryen vært utrolig naiv.

  Liker

  1. Helt riktig. Sannsynligheten for det er ufattelig liten. Virker som en massepsykose at så mange tror dommen er riktig.

   Liker

 7. Er nå ferdig med boka «Drapene i Baneheia» til Jahr og sitter igjen med en ekkel følelse om at en uskyldig mann sitter bak murer. Har dere noen som helst formening om når gjenopptagelseskommisjonen kommer på banen denne gangen?
  Med true crime i vinden virker det som en del har snudd i skyldspørsmålet – folk stoler ikke lengre blindt på at politiet er feilfrie. Håper det kommer en true crime-serie om denne saken, og at det er flere som skjelver i buksene i kristiansang, f.eks Arne Pedersen.

  Det må være forferdelig for foreldrene om saken blir gjenopptatt, men om vi som rettsstat har fengslet en uskyldig mann er dette heller ikke rett og fortjener oppmerksomhet. Og en unnskyldning.

  Liker

  1. Jo, men for foreldrene så må det da være verre at tvil om saken kommer opp på nytt og på nytt i offentligheten. Og det vil den så lenge feil dom blir stående.

   Liker

 8. Prøver å sette meg inn Baneheiasaken, men jeg blir frustrert over at dommen fra Tingretten ikke er tilgjengelig på internett. Kan dere legge ut dommen på bloggen?

  Liker

 9. Jeg har hørt podcasten om Baneheia 5-6 ganger og lest boka. Jeg synes saken har blitt belyst på en bra måte og jeg er 100% sikker på at Viggo er uskyldig og håper saken blir gjenopptatt😊

  Liker

 10. Hei
  Jeg har hørt boka til Bjørn Olav Jahr om drapene i baneheia mange og hørt podcasten. Jeg sitter igjen med et spørsmål som jeg håper noen kan svare på:
  Jan Helge forteller at etter at de hadde skjult jentene gikk de og pratet før de skilte lag og han gikk hjem og han visste ikke hvor Viggo gikk. Mitt spørsmål er da: Hva med sykkelen til Viggo som Jan Helge påstod at var låst fast ved bommen eller lenger inn i baneheia? I Jan Helges forklaring så ble den ikke nevnt så vidt jeg har forstått…Plutselig var ikke sykkelen så sentral lenger og det må jo være med å bevise at Viggo er uskyldig og at saken nå må komme opp igjen?

  Liker

  1. Hei «Jentemamma». Takk for interesse og kommentar.

   Du har i og for seg rett i at Andersen burde husket at han tidligere forklarte at Kristiansen hadde sykkelen ved veibommen, og derfor kunne anta at Kristiansen gikk dit. Men det er nok langt sterkere indikasjoner for at Andersen lyver om drapene og Kristiansen enn dette.

   Denne typen glipp i avhør er nok heller ikke noe bevis alene. Også personer som ønsker å forklare seg riktig i politiavhør glemmer viktige forhold og klarer ikke alltid å trekke logiske slutninger i avhørsfasen. Det finnes det mange eksempler på, også i vitneavhør i Baneheia-saken. Den type feil, som kan skyldes stress i intervjusituasjonen, må også Jan Helges forklaring tilgodesees med. At han der og da ikke tenker over at Kristiansen nødvendigvis må ha gått til sykkelen er ikke en større glipp enn at den kan forklares med at han ikke tenkte så langt akkurat der og da.

   Fra stedet de skilte lag er det også flere mulige ruter til veibommen ved Svarttjønn. Andersen går selv en av disse rutene , Andersens rute passerer Svarttjønn og han er vel cirka 50-100 meter fra bommen på vei hjem. Det han sier, er at Viggo gikk en annen rute fra stedet de angivelig skilte lag, men han vet ikke helt detaljene i hvor Viggo gikk. Det gir ikke så veldig mye akkurat dette.

   Derimot er det en lang rekke andre forhold ved Andersens forklaring som er klare indikasjoner for at han lyver. Vi har skrevet dette i denne saken: https://viggokristiansen.wordpress.com/begikk-jan-helge-andersen-drapene-alene/

   Siden du er inne på forklaringen om at de skilte lag, så kan jeg opplyse at Andersens forklaringer ikke henger sammen her heller. Han forteller først at Kristiansen var hjemme da han selv ringte på etter drapene (etter at de angivelig hadde skilt lag og blitt enige om å møtes hjemme hos Kristiansen). Andersen forteller at Kristiansen da var ikledd en militærbukse, men han klarer ikke å huske om det var den buksa han hadde på seg på åstedet.

   Problemet for Andersen blir enda større i senere avhør. Da forklarer han at grunnen til at de angivelig skilte lag var fordi Kristiansen da kunne forte seg hjem til bua og skifte til arbeidsklær. På den måten skulle Kristiansen angivelig lure foreldrene til å tro at han hadde vært i bua hele tiden. Andersen forklarer at Kristiansen oppbevarte arbeidsklær i bua, så han kunne skifte når han holdt på med sykler (Kristiansen jobbet for øvrig i kommunen og gikk ofte i arbeidsklær derifra).

   Problemet med denne nye forklaringen om at de skilte lag for at Kristiansen skulle forte seg å skifte til arbeidstøy, har et åbenbart hull: I forste forklaring forteller Andersen at Kristiansen var hjemme og at han var ikledd militærbukse. Kristiansen skiftet altså ikke til arbeidstøy, slik Andersen hevder Kristiansen skulle gjøre for å skaffe seg alibi.

   Likt av 2 personer

 11. Heisann:)
  Har hørt Podcast’en «Baneheia»,og i etterkant forsøkt å sette meg så godt som overhode mulig inn i saken.
  Jeg må ærlig si at jeg blir bare mer og mer overbevist om at VK er uskyldig dømt og at vi her står ovenfor enda et grovt justismord i Norges rettshistorie!
  Ta nå bare denne morakniven med BLÅTT skaft,bladstopper og med de beskrevne hakk i bladet.
  VK hadde en nøyaktig og identisk kniv som beskrevet,en kniv VK ikke kunne gjøre rede for hvor var.
  JHA har i avhør fortalt at en kniv nøyaktig og identisk som beskrevet over skal være kniven som ble brukt under utførelsen av de to drapshandlingene og i etterkant til å kappe av kvister som ble brukt til å skjule likene av jentene.
  Så har vi denne nabodama sitt funn av en morakniv med BLÅTT skaft,bladstopper og disse identiske hakkene i knivbladet som beskrevet.
  Hun hadde funnet denne morakniven ved bua som VK oppholdt seg i og benyttet som et sykkelverksted,hun hadde tenkt at kniven måtte tilhøre VK eller JHA mtp funnstedet.
  Damen hadde lagt kniven i sin kjeller og glemt den frem til hun ryddet og da kontaktet politiet ang kniven.
  Denne morakniven med BLÅTT skaft,bladstopper og de beskrevne hakk i bladet var så overrakt til politiet,hvor politiet videresendte kniven til analyse og fikk bekreftet at den morakniven med BLÅTT skaft,blad stopper og beskrevne hakk i bladet IKKE var drapsvåpenet.
  Alikavel måtte VK svare på div spørsmål ifht hvor kniven han eier befant seg,hvorfor kniven ikke ble funnet der VK mente den skulle være.Til tross for at politiet selv besatt en identisk morakniv som de visste IKKE var drapsvåpenet!
  Hva med den kniven som JHA hadde i sitt eie,som JHA ikke kunne redegjøre for?
  Hvorfor så ALDRI politiet det som nødvendig å finne denne kniven og få sjekket denne opp mot de dødlige knivstikkene som ble utført ved drapene?

  Liker

 12. Hei, hva kan man gjøre for at støtte denne saken og arbeidet med at saken skal tas opp på nytt? Jeg blir så opprørt av dette og såg nettopp svaret fra «DRK» i forhold til den danske sakkyndiges svar. Jeg mener ikke denne typen av bemøtende fra myndigheter hører hjemme i en rettsstat, det er helt forferdelig. Jeg føler at jeg vill, eller egentlig faktisk at jeg må bidra på noe vis.

  Liker

  1. Hei! Takk for interessen!
   Du er ikke den eneste som opprøres av DRKs holdning til saken. Det er nok dessverre enda verre enn det som kom frem i dokumentaren også. Vi har publisert Arvid Sjødins svar til DRK på denne bloggen, og her stiller han flere viktige spørsmål til DRKs håndtering av dette. Slik vi oppfatter det, bløffer DRK både med sakens fakta, lovparagrafer og forskrift for egen virksomhet og sakkyndige. Dessverre har alt dette blitt møtt med skuldertrekk fra media.

   Jeg tror det viktigste du kan gjøre akkurat nå, er å bidra til å opplyse saken, gjennom å like, dele og videresende/videreposte informasjon om saken. Det viser seg ofte at positivt og seriøst engasjement på sosiale medier bidrar til å sette saker på dagsorden. Det har den siste tiden blitt lagt ut mange saker på både Facebook og Twitter, og noe såvidt enkelt som å dele lenker til trailere og omtale av dokumentaren kan ha betydning.

   Liker

 13. Nina-Elizabeth Ingleson 17. februar 2021 — 20:53

  Jeg har i mange år fulgt med på saken til Viggo Kristiansen. Jeg har ved noen få anledninger, i embetes medfør, møtt Viggo. Således har jeg aldri fått bilde mediene har gitt av han til å passe med den unge mannen jeg ved noen anledninger møtte. Jeg er nok av de som i denne saken har vært redd for å ta til orde for den urett jeg mener er begått.

  Det krever (dessverre) alt for mye å ta til motmæle i saker der så grove handlinger er begått.
  Etter hvert som jeg har fulgt saken nærmere har jeg fått styrket min personlige oppfatning av den unge mannen jeg støtte på noen ganger på Ila og blitt sikker i min sak på at det her er begått et av Norges groveste justismord.

  Nå ventes det at avgjørelsen offentliggjøres i morgen. Jeg håper rettferdigheten seirer, og kameraderiet står for fall. Jeg håper Viggo får sin sak opp på nytt og frifinnes som den uskyldige mannen han er. Kun på den måten kan norsk rettssystem leve videre med troverdighet. Jeg regner med at han har et godt støtteapparat rundt seg, men er det noen måte (via kontaktperson som ikke er ILA) en kan få videreformidlet støtte direkte til han i morgen? Vi er så mange som ønsker han rettferdighet!

  Liker

 14. AUDENTES FORTUNA JUVAT
  -Lykken står den modige bi.
  Alle fortjener en rettferdig rettergang, uavhengig av siktelse og ugjerning.
  Gratulerer med gjenopptakelse.

  Liker

 15. I sannhet en viktig dag for norsk rettssikkerhet.

  Likt av 1 person

 16. Jeg har satt meg inn litt i saken nå og har følgende kommentarer:
  Først, det er beundringsverdig at dere med Arvid Sjødin i spissen jobber med dette. Det er veldig tydelig at Arvid har hatt noen erfaringer fra Birgitte saken som han bruker nå, og jeg må bare ta av meg hatten for pågangsmot.

  Så til Baneheia. Det er jo en sak som vi nesten alle bare trodde var sikker, og som vi nå i senere tid begynner å stusse på. Vi trodde alle det var fakta som hadde talt da Viggo ble dømt. Men så er det jo ikke slik. Nå er det egentlig bare Andersens forklaring som står igjen som bevis. Og hvis en ser litt på den, er den jo helt håpløs full av feil, mangler og inkonsekvens at det er helt rart noen fortsatt fester lit til den. Podden Baneheia viser jo godt hvor inkonsekvent den er blant annet med forklaringen om nøkkelen til sykkelen som ikke kan stemme.

  Jeg har også tenkt på noen punkter som jeg vil lufte her, som ikke har vært snakket så mye om fra før. For det første, er det slik at de skal gå opp i Baneheia den dagen å voldta noen? Nei tilsynelatende ikke, i følge forklaringen til Andersen, er ikke dette planen. Så begge går opp der da uten noen baktanker. Men så ser de tilfeldigvis disse to jentene, og får begge samtidig lyst til å voldta dem, hvis vi følger logikken til Andersen. Det er merkverdig, selvsagt, at to kompiser, som først ble kjent på ungdomsskolen, noen år i mellom dem, har sikkert sett en del porno sammen i kjelleren til Viggo ( Andersen har sett den samme pornoen som Viggo) men likevel blir raskt (for alt må ha skjedd veldig raskt, mindre enn en time) enige om å lage en plan for å voldta disse to. Selv om det er barn, er de begge plutselig åpent pedofile overfor hverandre, og også voldtektsmenn. Snakk om å ta vennskapet til nye høyder på 1-2-3. Så lager de altså planen, begge skal gå og lure jentene nede på stien med at de skal være med å lete etter noen kattunger. Hm…Ikke særlig smart plan. Hvis de skulle hatt noen sjanse til å få med seg jentene hadde de visst at det måtte være mye større sjansene for å lokke jentene med seg hvis kun en av dem møtte jentene, og den andre gjemte seg i skauen. For de hadde jo ikke tenkt å ta dem med makt på stien? Så hvorfor være to? Men selvsagt, det er ikke sikkert de var så smarte, men sannsynlig bare. Og, det er jo mye mer sannsynlig at jentene ble med kun en mann som trengte hjelp til noen kattunger (som i seg selv var ganske usannsynlig ting å si, men men), enn to voksne menn som står der og skal ha dem med inn i skauen. Jeg tror mange jenter på 8 – 10, de er ikke så ungt det, hadde nølt med å bli med to fremmede menn i i skauen selv om det var kattunger det var snakk om. Hvorfor skulle to voksne menn trenge hjelp av to barn til noe slikt? Jeg tror ikke jentene hadde trodd på dette, men gått videre. Men ikke hvis det var kun en mann, da kunne denne ha virket hjelpeløs og således lokket jentene inn. Med andre ord, det er mye større sjanse for at jentene ble med en mann enn to inn i skauen. Dette taler for at det kun var en gjerningsmann.

  Så er det selve voldtekten. Hvorfor sitter Andersen med ryggen til når han har vært med på å lokke jentene inn i skauen for å voldta dem? Han har jo vært med på planen her, han er ikke truet av Viggo ennå, og de har sammen blitt enige om å voldta dem eller? Hva var ellers grunnen for å lokke dem med opp i skauen? Og hvorfor nektet han å voldta den ene jenten når dette var planen? Han visste jo de ikke skulle lete etter kattunger, så hva var det han så for seg de skulle gjøre med jentene oppi skauen? Trodde han de skulle ville ha seksuell omgang med dem, og så bli sjokkert når det måtte brukes tvang, og snu seg vekk? Det faller helt på egen urimelighet, han som lagfører i HV visste godt hva som var rett og galt, og han må ha visst jentene ikke ville dette.

  Så blir han plutselig kommandert av Viggo til å først voldta den ene jenten, så drepe henne. Viggo påfører (med mystisk kirurgisk presisjon) et lite risp i armen til Andersen (hvor da? gikk han med ermene oppbrettet?), som får han da til å både voldta og drepe den ene jenta, også tilfeldigvis på identisk måte som den andre jenta nettopp var blitt drept. En ting er at Andersen er høyere og sterkere enn Viggo, men en annen ting er at hvorfor skulle han få sånn angst plutselig nå, han er jo med på å passe på mens Viggo voldtar jentene, men først når Viggo risper han blir han paralysert og deltar selv? Det stemmer heller ikke med menneskelig psykologi (ingenting i den forklaringen til Andersen gjør forøvrig det) at han går fra skremt, paralysert – modus til å kunne både voldta og drepe rett etterpå. Viggo ville jo hatt store problemer med å få han til å gjøre dette dersom han skulle skremme Andersen til å gjøre dette som taktikk, og det ville tatt mer tid (husk det har bare 1 liten time å gjøre dette på). Det er denne overgangen fra å først samarbeide om at kun Viggo skal voldta dem, til at det plutselig blir en farlig situasjon for Andersen, en tvang-situasjon, der han fryktet for sitt liv, (selv om alle vitner sier at de alltid har tenkt om Viggo at han kun hadde det i «kjeften», han ble tross alt kalt «dvergen» pg høyden), så mye at han ble barnemorder på et par sekunder. Men likevel i retten, klarer å forklare alt dette uten at det høres veldig traumatisk ut for han..skulle tro han ville fått anfall av å snakke om noe så skummelt og traumatisk.

  Så er det selvsagt helt ulogisk at når de er 2 stykker, glemmer begge ut hvilke klær jentene hadde på seg, og bytter om på dette. Dette er kun tenkelig dersom det var 1 person på åstedet, det er en en-manns- feil. Det er helt usannsynlig at ikke den ene ville husket hvilken jente som hadde hvilke klær. Dette betyr også at de må ha kledd av seg på samme plass, siden klærne har blitt blandet sammen. Det kan henge sammen med at de kun er en som står over dem og truer dem.

  Når det gjelder om kun en kan gjennomføre dette alene, kan en tenke på to ting. For det første, Andersen har forklart hvordan dette ble gjort av en mann, Viggo. Det er å splitte jentene opp som er løsningen, slik at den ene ikke vet hva som skjer med den andre. Når først jentene har skjønt at de er i fare, og at de ikke er noen kattunger her, vil de mest sannsynlig blir paralysert, og ikke tørre å gjøre noe annet en hva de får instrukser om (dessverre). Da er det ganske enkelt for en gjerningsmann å utføre både voldtekt og drap. Men, Andersen må ha tenkt gjennom dette på forhånd, fordi å velge seg 2 ofre er jo langt mer risikabelt enn å velge 1. Hvorfor han tar denne sjansen vet ikke jeg, det er ikke vanlig å velge to offer for drapsmenn. Men, dette er barn, så det er lettere å lure dem selvsagt, og, han ville ikke finne barn på kvelden som gikk alene, eller generelt, vanskeligere å finne ett offer som går alene når det gjelder barn. Det er også sannsynlig at han ikke hadde en plan om å drepe dem, men kun får dem til å kle av seg, eller voldta dem, men at han har fått panikk eller noe og drept dem når han har skjønt at de ville avsløre han hvis de fikk gå levende der fra.
  Det er uansett forståelig at Andersen klarer å holde ca samme forklaring over flere år hvis vi tenker at han gjorde dette selv, og kun har satt inn Viggo isteden for seg selv som gjerningsmann, og seg selv som passiv tilskuer. Da trenger han bare holde kontroll på historien om hva han selv gjorde, og derfor er det lettere for han å huske. (Selv om han roter mye med forklaringen tar den til slutt form).

  Så kan en jo tenkte at han har tenkt på forhånd eller ikke at han skulle gi skylden til Viggo, det kan ha vært en back-up plan han har hatt også fra før. Han visste jo det var den eneste sannsynlige kandidaten han kunne skylde på, pg de er bare dem som er sammen. Pluss han visste Viggo hadde vært borti barn seksuelt fra før. Og så dypt stakk nok ikke vennskapsbåndet. Begge har hatt litt vanskelige oppvekster, og Andersen var villig til å ofre Viggo for å redde seg selv. Ikke noe spesielt med det egentlig. Ikke oppsiktsvekkende.

  Så er det dette med at de ikke var med å lette etter jentene. «De elsket jo slikt» sier vitner. Men vet vi det? Elsket Viggo å gå og lete systematisk og sakte i store lag etter forsvunnede personer? Hvordan vet vi det? Tvert i mot så var det å gå sakte og jobbe i en gruppe, og lete systematisk, noe han antagelig ikke likte. Han likte å leke krig og fri lek av seg selv, ikke å møte opp og innordne seg i en gruppe. Dessuten var de to outsidere, så det er ikke så sannsynlig at Viggo har tenkt at dette var noe for han. Andersen derimot, kan vi se for oss ikke har villet være med i frykt for – tja, å avsløre seg antagelig på en eller annen måte. Eller bare fordi han har syntes det var veldig ubehagelig, og han ville holde seg vekke.

  Til slutt, jeg er ingen ekspert på spillteori, men det er vel noe med at hvis begge har vært med på det, vil begge skylde på den andre for å få mindre straff selv, under forutsetning av at de kan bli avslørt eller dømt. Hvis den ene innrømmer det, og drar deg med, vil du selv argumentere for at de var den andre som var pådriver, og slikt få mindre straff. Hvis du har gjort det, vet du jo ikke hvilke beviser som vil dukke opp. En kan ikke regne med å bli frikjent, så da blir det beste valget å skylde på den andre for å slippe både skam og år i fengsel. Dette med DNA, som antagelig ikke Andersen har visst hva var på den tiden, ble jo et bevis som slo ut svært heldig på det tidspunktet for hans forklaring, da disse bevisene ble tolket dit at de beviste at det var 2 gjerningsmenn på stedet. Han kunne selvsagt ikke forutsi at det ville bli «bevist» når han skyldte på Viggo, at den forklaringen han gav kunne bevises med noe slikt. Dette må regnes for å være ren flaks for hans vedkommende. Han har nok tenkt at det holdt at han sa Viggo gjorde det. Kan være han visste at Viggo bare ville nekte, men at Viggo ville ha vansker med å forklare seg og ha lav troverdighet. Men her har Andersen gamblet mye må en kunne si, enten høyt spill pg han er utspekulert, eller rett og slett dumdristig pg han er litt enkel. Jeg tror mest på det siste.

  Alt i alt – at denne forklaringen blir utslagsgivende for å holde Viggo inne så lenge, er ganske oppsiktsvekkende. Viggo har aldri visst hvilke nye beviser som kunne komme i saken, og likevel holdt på sin uskyld. Det er også en gambling, som kanskje tilsier han faktisk er uskyldig.

  Retten og politiet er vanlige mennesker de også, det er lett å tro mer på noen som innrømmer noe, noe som en også tror denne personen har gjort. Da får denne personen økt troverdighet. Målt opp mot en annen person som ikke innrømmer noe, vil den første ha høyere tillit fordi den har «snakket sant» først, og det er lett å anta at den andre da lyver. Andersen har derfor blitt trodd på bekostning av Viggo. Men vi er lette å lure vi mennesker.

  Så, fortsett å jobb dere som jobber i saken, vi heier på sannheten vi som følger. Foreløpig føler vi ikke at den har kommet helt frem.

  mvn
  Heine Vestvik

  Liker

 17. Jeg har satt meg inn litt i saken nå og har følgende kommentarer:
  Først, det er beundringsverdig at dere med Arvid Sjødin i spissen jobber med dette. Det er veldig tydelig at Arvid har hatt noen erfaringer fra Birgitte saken som han bruker nå, og jeg må bare ta av meg hatten for pågangsmot.

  Så til Baneheia. Det er jo en sak som vi nesten alle bare trodde var sikker, og som vi nå i senere tid begynner å stusse på. Vi trodde alle det var fakta som hadde talt da Viggo ble dømt. Men så er det jo ikke slik. Nå er det egentlig bare Andersens forklaring som står igjen som bevis. Og hvis en ser litt på den, er den jo helt håpløs full av feil, mangler og inkonsekvens at det er helt rart noen fortsatt fester lit til den. Podden Baneheia viser jo godt hvor inkonsekvent den er blant annet med forklaringen om nøkkelen til sykkelen som ikke kan stemme.

  Jeg har også tenkt på noen punkter som jeg vil lufte her, som ikke har vært snakket så mye om fra før. For det første, er det slik at de skal gå opp i Baneheia den dagen å voldta noen? Nei tilsynelatende ikke, i følge forklaringen til Andersen, er ikke dette planen. Så begge går opp der da uten noen baktanker. Men så ser de tilfeldigvis disse to jentene, og får begge samtidig lyst til å voldta dem, hvis vi følger logikken til Andersen. Det er merkverdig, selvsagt, at to kompiser, som først ble kjent på ungdomsskolen, noen år i mellom dem, har sikkert sett en del porno sammen i kjelleren til Viggo ( Andersen har sett den samme pornoen som Viggo) men likevel blir raskt (for alt må ha skjedd veldig raskt, mindre enn en time) enige om å lage en plan for å voldta disse to. Selv om det er barn, er de begge plutselig åpent pedofile overfor hverandre, og også voldtektsmenn. Snakk om å ta vennskapet til nye høyder på 1-2-3. Så lager de altså planen, begge skal gå og lure jentene nede på stien med at de skal være med å lete etter noen kattunger. Hm…Ikke særlig smart plan. Hvis de skulle hatt noen sjanse til å få med seg jentene hadde de visst at det måtte være mye større sjansene for å lokke jentene med seg hvis kun en av dem møtte jentene, og den andre gjemte seg i skauen. For de hadde jo ikke tenkt å ta dem med makt på stien? Så hvorfor være to? Men selvsagt, det er ikke sikkert de var så smarte, men sannsynlig bare. Og, det er jo mye mer sannsynlig at jentene ble med kun en mann som trengte hjelp til noen kattunger (som i seg selv var ganske usannsynlig ting å si, men men), enn to voksne menn som står der og skal ha dem med inn i skauen. Jeg tror mange jenter på 8 – 10, de er ikke så ungt det, hadde nølt med å bli med to fremmede menn i i skauen selv om det var kattunger det var snakk om. Hvorfor skulle to voksne menn trenge hjelp av to barn til noe slikt? Jeg tror ikke jentene hadde trodd på dette, men gått videre. Men ikke hvis det var kun en mann, da kunne denne ha virket hjelpeløs og således lokket jentene inn. Med andre ord, det er mye større sjanse for at jentene ble med en mann enn to inn i skauen. Dette taler for at det kun var en gjerningsmann.

  Så er det selve voldtekten. Hvorfor sitter Andersen med ryggen til når han har vært med på å lokke jentene inn i skauen for å voldta dem? Han har jo vært med på planen her, han er ikke truet av Viggo ennå, og de har sammen blitt enige om å voldta dem eller? Hva var ellers grunnen for å lokke dem med opp i skauen? Og hvorfor nektet han å voldta den ene jenten når dette var planen? Han visste jo de ikke skulle lete etter kattunger, så hva var det han så for seg de skulle gjøre med jentene oppi skauen? Trodde han de skulle ville ha seksuell omgang med dem, og så bli sjokkert når det måtte brukes tvang, og snu seg vekk? Det faller helt på egen urimelighet, han som lagfører i HV visste godt hva som var rett og galt, og han må ha visst jentene ikke ville dette.

  Så blir han plutselig kommandert av Viggo til å først voldta den ene jenten, så drepe henne. Viggo påfører (med mystisk kirurgisk presisjon) et lite risp i armen til Andersen (hvor da? gikk han med ermene oppbrettet?), som får han da til å både voldta og drepe den ene jenta, også tilfeldigvis på identisk måte som den andre jenta nettopp var blitt drept. En ting er at Andersen er høyere og sterkere enn Viggo, men en annen ting er at hvorfor skulle han få sånn angst plutselig nå, han er jo med på å passe på mens Viggo voldtar jentene, men først når Viggo risper han blir han paralysert og deltar selv? Det stemmer heller ikke med menneskelig psykologi (ingenting i den forklaringen til Andersen gjør forøvrig det) at han går fra skremt, paralysert – modus til å kunne både voldta og drepe rett etterpå. Viggo ville jo hatt store problemer med å få han til å gjøre dette dersom han skulle skremme Andersen til å gjøre dette som taktikk, og det ville tatt mer tid (husk det har bare 1 liten time å gjøre dette på). Det er denne overgangen fra å først samarbeide om at kun Viggo skal voldta dem, til at det plutselig blir en farlig situasjon for Andersen, en tvang-situasjon, der han fryktet for sitt liv, (selv om alle vitner sier at de alltid har tenkt om Viggo at han kun hadde det i «kjeften», han ble tross alt kalt «dvergen» pg høyden), så mye at han ble barnemorder på et par sekunder. Men likevel i retten, klarer å forklare alt dette uten at det høres veldig traumatisk ut for han..skulle tro han ville fått anfall av å snakke om noe så skummelt og traumatisk.

  Så er det selvsagt helt ulogisk at når de er 2 stykker, glemmer begge ut hvilke klær jentene hadde på seg, og bytter om på dette. Dette er kun tenkelig dersom det var 1 person på åstedet, det er en en-manns- feil. Det er helt usannsynlig at ikke den ene ville husket hvilken jente som hadde hvilke klær. Dette betyr også at de må ha kledd av seg på samme plass, siden klærne har blitt blandet sammen. Det kan henge sammen med at de kun er en som står over dem og truer dem.

  Når det gjelder om kun en kan gjennomføre dette alene, kan en tenke på to ting. For det første, Andersen har forklart hvordan dette ble gjort av en mann, Viggo. Det er å splitte jentene opp som er løsningen, slik at den ene ikke vet hva som skjer med den andre. Når først jentene har skjønt at de er i fare, og at de ikke er noen kattunger her, vil de mest sannsynlig blir paralysert, og ikke tørre å gjøre noe annet en hva de får instrukser om (dessverre). Da er det ganske enkelt for en gjerningsmann å utføre både voldtekt og drap. Men, Andersen må ha tenkt gjennom dette på forhånd, fordi å velge seg 2 ofre er jo langt mer risikabelt enn å velge 1. Hvorfor han tar denne sjansen vet ikke jeg, det er ikke vanlig å velge to offer for drapsmenn. Men, dette er barn, så det er lettere å lure dem selvsagt, og, han ville ikke finne barn på kvelden som gikk alene, eller generelt, vanskeligere å finne ett offer som går alene når det gjelder barn. Det er også sannsynlig at han ikke hadde en plan om å drepe dem, men kun får dem til å kle av seg, eller voldta dem, men at han har fått panikk eller noe og drept dem når han har skjønt at de ville avsløre han hvis de fikk gå levende der fra.
  Det er uansett forståelig at Andersen klarer å holde ca samme forklaring over flere år hvis vi tenker at han gjorde dette selv, og kun har satt inn Viggo isteden for seg selv som gjerningsmann, og seg selv som passiv tilskuer. Da trenger han bare holde kontroll på historien om hva han selv gjorde, og derfor er det lettere for han å huske. (Selv om han roter mye med forklaringen tar den til slutt form).

  Så kan en jo tenkte at han har tenkt på forhånd eller ikke at han skulle gi skylden til Viggo, det kan ha vært en back-up plan han har hatt også fra før. Han visste jo det var den eneste sannsynlige kandidaten han kunne skylde på, pg de er bare dem som er sammen. Pluss han visste Viggo hadde vært borti barn seksuelt fra før. Og så dypt stakk nok ikke vennskapsbåndet. Begge har hatt litt vanskelige oppvekster, og Andersen var villig til å ofre Viggo for å redde seg selv. Ikke noe spesielt med det egentlig. Ikke oppsiktsvekkende.

  Så er det dette med at de ikke var med å lette etter jentene. «De elsket jo slikt» sier vitner. Men vet vi det? Elsket Viggo å gå og lete systematisk og sakte i store lag etter forsvunnede personer? Hvordan vet vi det? Tvert i mot så var det å gå sakte og jobbe i en gruppe, og lete systematisk, noe han antagelig ikke likte. Han likte å leke krig og fri lek av seg selv, ikke å møte opp og innordne seg i en gruppe. Dessuten var de to outsidere, så det er ikke så sannsynlig at Viggo har tenkt at dette var noe for han. Andersen derimot, kan vi se for oss ikke har villet være med i frykt for – tja, å avsløre seg antagelig på en eller annen måte. Eller bare fordi han har syntes det var veldig ubehagelig, og han ville holde seg vekke.

  Til slutt, jeg er ingen ekspert på spillteori, men det er vel noe med at hvis begge har vært med på det, vil begge skylde på den andre for å få mindre straff selv, under forutsetning av at de kan bli avslørt eller dømt. Hvis den ene innrømmer det, og drar deg med, vil du selv argumentere for at de var den andre som var pådriver, og slikt få mindre straff. Hvis du har gjort det, vet du jo ikke hvilke beviser som vil dukke opp. En kan ikke regne med å bli frikjent, så da blir det beste valget å skylde på den andre for å slippe både skam og år i fengsel. Dette med DNA, som antagelig ikke Andersen har visst hva var på den tiden, ble jo et bevis som slo ut svært heldig på det tidspunktet for hans forklaring, da disse bevisene ble tolket dit at de beviste at det var 2 gjerningsmenn på stedet. Han kunne selvsagt ikke forutsi at det ville bli «bevist» når han skyldte på Viggo, at den forklaringen han gav kunne bevises med noe slikt. Dette må regnes for å være ren flaks for hans vedkommende. Han har nok tenkt at det holdt at han sa Viggo gjorde det. Kan være han visste at Viggo bare ville nekte, men at Viggo ville ha vansker med å forklare seg og ha lav troverdighet. Men her har Andersen gamblet mye må en kunne si, enten høyt spill pg han er utspekulert, eller rett og slett dumdristig pg han er litt enkel. Jeg tror mest på det siste.

  Alt i alt – at denne forklaringen blir utslagsgivende for å holde Viggo inne så lenge, er ganske oppsiktsvekkende. Viggo har aldri visst hvilke nye beviser som kunne komme i saken, og likevel holdt på sin uskyld. Det er også en gambling, som kanskje tilsier han faktisk er uskyldig.

  Retten og politiet er vanlige mennesker de også, det er lett å tro mer på noen som innrømmer noe, noe som en også tror denne personen har gjort. Da får denne personen økt troverdighet. Målt opp mot en annen person som ikke innrømmer noe, vil den første ha høyere tillit fordi den har «snakket sant» først, og det er lett å anta at den andre da lyver. Andersen har derfor blitt trodd på bekostning av Viggo. Men vi er lette å lure vi mennesker.

  Så, fortsett å jobb dere som jobber i saken, vi heier på sannheten vi som følger. Foreløpig føler vi ikke at den har kommet helt frem.

  mvn
  Heine Vestvik

  Liker

 18. Hei, jeg har fulgt debatten rundt saken om Baneheia tett, slik de fleste her har gjort. Det kan godt hende at bevisene som ble brukt mot Kristiansen ikke møter strafferettens meget strenge beviskrav, og det kan hende at gjenopptagelseskommisjonens konklusjon er riktig, men det later til at mange her er overbevist om Kristiansens uskyld i denne saken, tilsynelatende nærmest uten tvil. Kan anbefale dere å lese fra s. 319 og utover i kommisjonens rapport. Det er egnet til ihvertfall å reise noe tvil om hans angivelige uskyld.

  Liker

  1. Vi som har jobbet med denne saken i mange år, har langt mer enn kommisjonens skriv å støtte oss til. Vi har blant annet lest Jan Helge Andersens forklaring, og satt oss grundig inn i en rekke andre bevismessige forhold som klart taler for at Andersen ikke snakker sant, og at Kristiansen ikke var med.

   Liker

   1. Er det mulig å lese utskriftene fra avhørene og forklaringer av JHA noe sted?

    Liker

   2. Nei, dette er klausulerte politidokumenter.

    Liker

 19. Hva måtte egentlig til for at det skulle ha vert dekning på åstedet?

  I vitenskapen sier vi, svært lite sannsynlig. For alle praktiske formål så er det IKKE DEKNING på åstedet, men vitenskapsfolk bruker ikke det, der går det i sannsynlighet.

  Har sykkelen til Viggo stått ved bommen over natten? Han må i tilfelle ha kommet til bommen, låst opp sykkelen, og fått med seg sykkelen hjem, ingen observasjoner?

  Merkelig at det ikke kan forklares at jentene hadde på noen av hverandres plagg når de ble funnet. Rart Andersen ikke kan fortelle om det, ettersom han var der.

  Eller at han ikke kan fortelle om avsmittingene som ble funnet på jentenes ben.

  Han burde jo kunne fortelle om dette uansett, når han var der!

  Liker

 20. Har man fått noe informasjon om når saken i Høyesterett vil bli berammet? Ser den er ført opp på sakslisten. Vil den forøvrig gå for lukkede dører?

  Liker

 21. Kjell Nilsen 1. juni 2021 — 18:35

  Gratulerer med dagens beslutning. Håper at samfunnet i Kristiansand tar imot han, slik et samfunn tar i mot personer som har vært fengslet lenge. Med verdighet. Er det noe gruppen trenger hjelp til , si i fra. Har fulgt med fra dag 1 , og har hatt min mening hele tide, som nå også Høyesterett signaliserer.

  Liker

 22. Hei. Interessant og grundig blogg dere lager. Har ikke lest alt. Jeg har hørt podcasten som er laget om saken og fulgt saken i media speielt ved starten og nå de siste to årene. Men har nok ikke fått med meg alt. En del mennesker forteller om at VK har utført grove voldshandlinger under soning mot medfanger. Hvilken betydning har dette i det store bildet? Hvilke rettspsykiatriske undersøkelser har han vært underlagt og når? Hva har forvaringsdommen vært basert på? Er disse ev noe alle kan lese? – Nå når Viggo er løslatt blir det naturlig nok mye fokus på de grusomme drapene, men oppslagene i NRk tenderer til spekulativt (uten å gå inn på det nærmere nå). Det som forunderer meg er at Andersens deltakelse i drapene og hans innrømmelse liksom blir glemt, men får nesten inntrykk av at hans rolle er uten betydning. Har hans mentale helse vært vurdert i saken og ev før han ble løslatt.

  Liker

  1. Viggo Kristiansen har ikke begått grove voldshandlinger i fengsel. Han er dømt for trusler mot en betjent under soning. Kristiansen hevdet hele tiden at det aldri lå noe reelt alvor bak truslene, at det ikke var betjenten selv, men Ila som valgte å anmelde det og han sier også at de hadde et greit forhold senere.

   Det er foretatt flere vurderinger, i 2000 etter arrestasjonene, i 2010 da minstetiden var utløpt og nå opp mot full soningstid. Rapportene er omfattende og inneholder en rekke private opplysninger om både Viggo Kristiansen og andre personer. Disse rapportene er ikke offentlige.

   Liker

 23. For en psykisk styrke, men det å vite med seg sjøl at det er såå feil, respekt, å ta 20 år sa det gjennom en advokat , jeg drar ikke herfra før jeg er frikjent? Å nå håper jeg for din å fam å du får litt hjemmefølelse…, ønsker dere alt godt.

  Liker

 24. Hva dem sier, hva dem gjør, gå med løftet hodet, mitt motto.

  Liker

 25. Hei, jeg vil ikke gjøre meg opp noen mening om skyldspørsmålet i Baneheia saken, men hva skjer vist Viggo blir frikjent i en ny sak? Vil da Jan Helge kunne bli straffet på nytt? Noen har jo drept Lena.. noen har jo begått sykt fæle ting i Baneheia, er det ikke da litt for drøyt om den/de som har gjort det slipper unna for deler av ugjerningen? Er jo tross alt pårørende som aldri får igjen jentene sine…. Når det er sakt så er det jo også helt klart at Norge ikke kan stå inne for at en uskyldig mann blir dømt for noe han ikke har gjort. Selvom jeg mener og det håper jeg de fleste er enige i at Viggo også måtte ha en straff for de ugjerningene han gjorde mot den lille jenta på 90 tallet og for og spionere på ei nabodame…..

  Liker

  1. Da blir det nok tatt ut ny tiltale mot Jan Helge, dersom påtalemyndigheten kommer frem til at de, i retten, greier å bevise at han er skyldig i drapet på Lena, noe de etter all sannsynlighet vil kunne greie i og med de da har kommet til at Viggo ikke var med. Blir Jan Helge dømt så er det ikke godt å si hva han får til straff, ettersom han har vært ute i samfunnet en stund, så vil det vel være egnet til å argumentere i mot behovet for å beskytte samfunnet mot han.

   Det er kun Baneheia-drapene som er gjenåpnet, de andre tiltalepunktene ang.kikking og overgrepet på nabojenta når han selv var 15 år er ikke gjenåpnet, de er pådømt, og straffen er ferdig sonet. Det ville aldri i verden kvalifisert til forvaring uansett.

   Liker

 26. Espen stormorkem 17. januar 2022 — 00:47

  I dokumentaren ser man bilder fra kvister på åstedet men her er det hvertfall ikke brukt kniv men sag! Er det vi ser bilder av etter at politiet og rettsmedisin(evnt andre teknikkere) har skåret kuttede kvister ned for analyse?

  Liker

 27. V.K. er frikjent! Pressen, justisvesen og Politiet har en enorm jobb å gjøre etter dette… Over 20 år i fengsel uskyldig… Hvordan er det mulig? Mine tanker går til V.K. og hans familie.

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close