Hvorfor mistenkte politiet Viggo?

Vi ser stadige spørsmål og kommentarer om hvorfor politiet aksepterte og langt på vei dekket over de åpenbare feilene og usannhetene i Jan Helge Andersens forklaring.

Hvordan kunne politiet mistenke Viggo Kristiansen med utgangspunkt i en så tvilsom fortelling fra kameraten? Hvorfor ble Viggo arrestert da politiet fikk et bevis mot Jan Helge? Hvordan kunne politiet spørre Jan Helge om han selv var et offer i saken og nærmest oppfordre ham til å trekke inn Viggo i saken?

I et svar-innlegg på Facebook går støttegruppas Mikkel Tronsrud igjennom noen av hendelsene som førte til at Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen kom i søkelyset. Kommentaren svarer på mange av spørsmålene som vi opplever at folk lurer på, og den gir en forståelig kortversjon av et komplekst saksområde. Vi har derfor valgt å gjengi Facebook-kommentaren her.


(Av Mikkel Tronsrud – på Facebook)

Arne Pedersen har et stykke på vei forklart hvordan de tenkte da Viggo ble trukket inn i saken. Det skal ikke forekomme at en mistenkt blir ledet til å skylde på andre og at feil i forklaringen blir systematisk sett vekk fra, men det finnes likevel en intern logikk, som i alle fall kan bidra til å forklare litt hvorfor de kom så fryktelig skjevt ut i avhørene med Jan Helge Andersen.

Pedersen har uttalt at beviset mot Jan Helge ble ansett som et bevis mot begge. I ettertid fremstår det som uforståelig at de ikke hadde en objektivt tilnærming til de to mistenkte og forsøkte å klarlegge om Jan Helge var alene, sammen med Viggo, eller sammen med noen andre (man kan faktisk finne noe støtte for siste hypotese også i politidokumentene), men ut fra deres ståsted den gangen, er det omtrent det følgende som skjer:

Ut fra det Pedersen selv har fortalt og skrevet, blir politiet, og særlig Pedersen, overbevist om at Jan Helge og Viggo har noe med drapene å gjøre. Dette skjer en god stund før de får bevis mot Jan Helge Andersen.

1) Det kommer tips til politiet om Jan Helge, om Viggo og om at politiet bør sjekke ut de to gutta. Tipsene skiller seg litt fra hverandre. Tipsene mot Jan Helge er konkrete observasjoner i Baneheia, mens tipsene om Viggo handler om dårlig oppførsel og andre hendelser.

2) Jan Helge snakker seg selv inn i saken i det første avhøret etter rundspørringen. Han forteller at han klokken 18 (cirka en time før jentene forsvant) var ved Svarttjønn for å løpe med HV. I denne forklaringen blir han tatt i flere usannheter som gjør at politiet mistenker ham. Flere av påstandene han kommer med om HVs løpetreninger viser seg å ikke stemme.

3) Et vitne kommer med en observasjon av to gutter ved parkeringsplassen ved Svarttjønn kl. 18, til samme tid som Jan Helge sier at han var der og ventet på HV. Vitnets beskrivelse av den ene guttens sykkel får politiet til å tenke at det kan være Viggo og Jan Helge som er observert. Viggos beskrivelse av sin egen sykkel stemmer nemlig overens med sykkelen som vitnet beskriver. Politiet konkluderer omtrent slik: Her har vi en gutt som lyver om hvorfor han var ved Svarttjønn, og så viser det seg at han isteden var der sammen med sin kamerat, som på sin side sier at han var hjemme …

4) I avhør kommer Viggo og Jan Helge politiet i forkjøpet. Før politiet nevner vitnet som observerte «gutten på sykkel» forteller de begge at de hadde glemt å fortelle at de to traff hverandre ved Svarttjønn denne fredagen. Begge forteller at det er Viggo som i ettertid har kommet på dette møtet, etter at han møtte et annet vitne, som han og Jan Helge møtte ved Svarttjønn. Både Jan Helge og Viggo forklarer at de snakket sammen i cirka ti minutter og at Viggo syklet hjem igjen, og at Jan Helge ble igjen ved Svarttjønn.

5) Politiet mener nå å vite med sikkerhet at Jan Helge har snakket usant om hva han gjorde ved Svarttjønn og at han i realiteten var der med Viggo. Så vet politiet også at de to var sammen hjemme hos Viggo senere på kvelden. Dette har begge fortalt flere ganger, og også vitner har bekreftet dette. Da legger politiet sammen to og to og får en hel del …

Arne Pedersen ser nå helt bort fra at begge forteller at Viggo syklet hjem og at Jan Helge ble igjen alene for å jogge i skogen. Pedersen og politet er nå overbevist om at de to kameratene har vært sammen i hele tidsrommet hvor jentene forsvant, og de anser at begge lyver om hendelsesforløpet den kvelden. Pedersen vil arrestere begge, men problemet er: De har ingen bevis som knytter dem til ugjerningene.

6) Så kommer beviset. Et hår fra Jan Helge, funnet i blod på åstedet. Arne Pedersens logikk er da: Et bevis mot den ene er et bevis mot dem begge, fordi vi vet at de var sammen. Nå trenger de bare å få bekreftet det som er deres hovedhypotese: At Viggo har vært den som har «gått foran» og ledet Jan Helge, slik det pleier å være mellom dem.

Siden de nå har bevis mot Jan Helge, er det en mulighet for at han vil tilstå og gi dem det de trenger mot Viggo. Hvis Jan Helge tilstår og trekker inn Viggo, er det jo også sannsynlig at Viggo begynner å prate …

Så da spør politimannen om Jan Helge kanskje er et offer i saken han også …

Det er en redningsplanke for å få Jan Helge på glid. Og så oppstår det fire problemer: Vi får aldri vite hvordan Jan Helge hadde forklart seg om han ikke var blitt tilbudt offer-rollen. Dette er dypt problematisk, enten han var alene eller ikke, fordi det inviterer til en konstruert forklaring om hendelsene. Har man først begynt på en konstruert forklaring, blir det vanskeligere å gå tilbake på den og fortelle sannheten.

Jan Helges tilståelse er åpenbart ikke en korrekt gjenfortelling av hendelsene, verken før møtet med ofrene eller fortellingen om hva som skjedde på åstedet kan være riktig. Det vi i alle fall kan slå fast, er at vi ikke har fått sannheten.

Viggo Kristiansen tilsto ikke, til tross for at kompisen «la kortene på bordet». Tvert imot sier han at det er vanskelig å forstå at Jan Helge kan ha gjort noe sånt, og i alle fall ikke alene (også før arrestasjonene skal Viggo ha fortalt til andre at han tror det var flere gjerningsmenn). At Jan Helge skjøv skylden over på Viggo fikk med andre ord ikke den effekten politiet håpet på. Alt de sitter med er en forklaring fra en mistenkt som åpenbart ikke stemmer, og et teknisk bevis mot ham som forklarer seg uriktig.

Situasjonen er da at hvis én eller flere deler av politiets hypotese om Viggo som viser seg å ikke holde vann, så rakner saken mot Viggo. Hele hypotesen om at bevis mot Jan Helge også var et bevis mot Viggo hviler på at Viggo ikke syklet hjem igjen, men at de to isteden var sammen i hele tidsrommet da barna ble borte. Hvis det var riktig det begge forklarte, at Viggo syklet hjem, så er det ingen kobling mellom beviset mot Jan Helge og Viggo. Alt forutsetter at de to var sammen.

Politiet har da malt seg inn i et hjørne. De er åpenbart overbevist om at de to har begått ugjerningene sammen, men de har nå en forklaring fra Jan Helge som ikke stemmer på vesentlige punkter, og så er det andre forhold som taler for at det er den første versjonen av møtet ved Svarttjønn som stemmer, at Viggo ikke parkerte sykkelen sin ved Svarttjønn, men syklet hjem …

Spørsmålet er: Hva gjør vi hvis vi er overbevist om at en person er barnedrapsmann, men bevisene kan tyde på noe annet?

26 tanker om “Hvorfor mistenkte politiet Viggo?

 1. Christian Sandberg Eth 18. juni 2021 — 23:22

  Forholder oss til bevisene.. Hvilket inntrykk man har av en situasjon stemmer mange ganger dårlig. I mange drapssaker så er tilfellet at drapsmannen er annerledes enn man tror, og ikke virker til å være i stand til det vedkommende beviselig er i stand til.

  Liker

 2. Jan Helges favorittfilm var visstnok «Delta Force» med Chuck Norris fra 1986. Tenkte jeg måtte finne ut hva for film dette var, og lastet ned. Den er altfor lang og har et b-film preg, men første del er ikke så verst. Flykapringscenen er brutal og ville gitt 18 års aldersgrense. Fremstillingen av arabere, araberlandene og islamister er virkelig noe for seg selv og vi får neppe se denne filmen på TV igjen.

  Liker

 3. Gjør virkelig politiet feil når vi ser sannheten i øynene. La oss lese . Liland saken. Frits Moen. Fasting Torgersen. Og antatte justismord i Norge.
  Har politiet og Rettsvesenet lært av gammle synder.
  Tvilen skal komme tiltalte til gode? . En stor respekt til jonarlister og Advokater som står på. Mot Eliten i samfunnet.

  Liker

  1. Politi og rettsvesen har ikke lært av gamle synder dessverre!

   Liker

  2. Det er jo mange ting som ikke ble ført for retten av påtalemyndigheten, jeg tenker at politiet har en betydelig del av ansvaret for det, altså, vitner som har vært hos politiet til avhør, med vitnemål som sier at dette måtte ha blitt begått på et tidspunkt hvor Viggo har alibi f.eks.. Politiet har jo bevist ikke ført disse vitnene for retten..?

   Likt av 1 person

 4. Jeg håper og tror at politiet som i dag etterforsker saken ser på saken uten tunellsyn og uten å forhåndsdømme Viggo.
  Håper de under avhøret får sannheten ut av JHA og at de ikke ser en annen utvei enn å frikjenne Viggo. Kan ikke se at de har noen grunn til å gjennomføre en ny rettssak.

  Liker

  1. Det er all mulig grunn til å gjennomføre ny rettsak gjennom hovedforhandlinger.
   Pårørende på begge sider, ikke minst Viggo selv, fortjener etter sitt ønske om at saken tas opp for retten, i hovedforhandlnger. JHA, har uttalt via sin advokoat at han ønsker å «samarbeide» med politiet – også denne gang.
   JHA, har vel samarbeidet med politiet, en gang for mye allerede??

   Det står enorm respekt av pågangsmotet til Viggo.
   Rettstaten NO- A/S kommer til å se det som vil være historiens største justismord i øynene – høsten 2021/våren 2022

   Likt av 2 personer

   1. Jeg er enig i at det er det beste for alle parter, men personlig tror jeg han blir frikjent pga manglende bevis

    Liker

 5. Det er all mulig grunn … slik jeg ser det … til at de to skal møtes igjen under «kontrollerte forhold». Med øyne som «virkelig kan se» … tror og håper jeg at sannheten i denne saken kan åpenbares.

  Liker

 6. Personlig mener jeg at det trengs mye mer enn det: mye mer enn en frikjennelse på grunn av manglende bevis: sett de to sammen, med noen ordentlige gode fagfolk i nærheten ….

  Liker

 7. Moren til Jan Helge Andersen forteller i et intervju at hun sto å lyttet bak døra og overhørte en samtale på gutterommet… citat mor: «og da var det veldig mye visking… og da sier Wiggo de ordene der… du sier ingen ting.. sier han…jeg kommer til å nekte så lenge jeg lever» citat slutt.
  Men så er det plutselig Jan Helges far som har hørt denne samtale, men denne gang i gangen når Viggo var på vei ut. påstått citat av Viggo «hvis du tilstår, Jan Helge, så kommer jeg til å nekte resten av mitt liv og legge all skyld på deg».
  Så nå lurer jeg på om noen er redd sønnen skal bures inn på nytt, og om det er en norm i familien å ha et avslappet forhold til fakta.

  Liker

  1. Både Berit og Jan Andersen kom på dette først 16 år i ettertid, og de hadde ikke forklart noe om dette i politiforklaringene sine. Noe forbanna tull!

   Liker

 8. Bra forklaring på politiets resonemang, men det er vanskelig å begripe at dem ikke tenkte nytt når dem fikk telefonbeviset, som er et utelukkesbevis. Var dem så sikre på sin hypotese at dem lot seg tro på Jan Helges påstand om at Viggo en stund var borte fra åstedet for å sende sms og ringe, burde dem vel fundert på hvor logisk det er at en drapsmann sender flørte sms innimellom draps og våldtektshandlinger.

  Liker

  1. Med en ikke-fungerende Spesialenhet kan alt skje i Norge, dessverre. Politiet regjerer uten overoppsyn fra noen. Domstolene er, som alle har sett, en vits.

   Likt av 1 person

   1. Uansett har vi med mennesker å gjøre, dommere og ansatte i politiet er også mennesker og med det ikke ufeilbarlige. Hva som er sjokkerende med saken, er att Gjenopptakelseskommisjonen satte på skylapper, når det viste seg at DNA-beviset var ubrukelig. De gjorde helt enkelt ikke jobben sin.
    Tvilen burde jo uansett kommet tiltalte til gode, når det ble klart at Viggos telefonbruk gav han alibi.
    Det er jo også en mulighet for at Jan Helge kunne forurenset åstedet med DNA-spor etter Wiggo. Eksempel om han hadde vært i bua med samme klær som under ugjerningen. Jeg tenker da på om det virkelig fantes DNA-spor etter Wiggo på åstedet… noe vi ikke har hørt om til nå.

    Likt av 1 person

 9. En ting jeg har grublet mye på, er hvordan svært spesielle «fenomen» kunne bli oversett. Og hvordan kunne det bli oversett av så mange som jobbet med denne saken i Politiet?

  La oss tenke oss helt enkelt:

  Det er blitt begått en meget kriminell forbrytelse, på ett sted der det sjeldent er folk. Det er vitner som hører mye lyder fra stedet, men politiet finner det likevel ikke av interesse. Er ikke det ekstremt påfallende, og strider mot enhver logisk fornuft?

  Det var jo akkurat dette som skjedde i Baneheia. Flere vitner fortalte om dunking, raslelyder og støy fra området der åstedet ligger. Og det i ett kritisk tidsrom da jentene forsvant. Siden det er flere vitner som forteller om det samme, så er opplysningene troverdige. Meget troverdige.

  Dersom dette ikke var drapsmannen, hvem var det som laget disse lydene da? Var det andre personer den aktuelle dagen som var like ved åstedet, tett opp mot den offisielle ugjerningen? Hva gjorde disse menneskene der? Noe må de jo ha gjort, siden det var såpass lyd at det ble hørt ned til nærliggende stier. Etter det jeg vet, så har det aldri meldt seg personer som har vært i skogen like ved åstedet denne kvelden, og fortalt at de var oppe i skogen og at det var disse som laget lyd. Hvorfor skulle ikke disse menneskene melde seg for å bistå med å oppklare saken, dersom de ikke var innblandet i saken?

  Dersom det ikke var ett menneske, så måtte det ha vært ett dyr. Hunder kan vel utelukkes, siden det var båndtvang. Andre husdyr som kuer, sauer ect kan også utelukkes, da det ikke er beitedyr i Baneheia. Det kan heller ikke ha vært ett lite dyr…Sist står vi igjen med rådyr, grevling, rev…..

  Er det logisk at dyr vil trekke mot åstedet like etter at det har vært mennesker der? Dyrene ville garantert ha kjent lukten.

  For meg virker det helt komplett unormalt å se bort i fra denne aktiviteten på åstedet. Og at man ikke kommer med en forklaring på hva det kunne være, om det ikke var gjerningsmannen.

  Likt av 3 personer

  1. Helt enig, disse observasjonene slår beina under hele historien som dommen bygger på.

   Likt av 1 person

  2. Jeg er også helt enig i dine klartenkte observasjoner.

   Likt av 1 person

 10. Det heter seg at det er bedre at 10 skyldige går fri, enn at en uskyldig blir dømt…
  At tvilen skal komme tiltalte til gode…
  Når sakkyndig fra Telenor sier at det er svært usannsynlig at det er dekning fra EG A på åstedet, så er det jo ikke bare tvilsomt om Wiggo var der, det er altså helt usannsynlig.
  Så 5 dommere presterte å bortse fra verdens mest kjente rettsprinsipp.

  Logikk er mangelvare i denne saken.
  *Det er ulogisk at Wiggo låste sin sykkel til bommen, når hans nøkkelknippe med nøkkel til bua og sykkel var låst inne.

  *Det er ulogisk at en drapsmann forlater et åsted for å sende flørte sms til en jente, for så å komme tilbake til åstedet

  *Det er ulogisk at to forskjellige drapsmenn bruker helt lik metode.

  *Det er fullstendig ulogisk at en telefon skulle koble seg til en basestasjon det ikke er dekning til på åstedet, når det er prima dekning til andre basestasjoner der.

  Likt av 1 person

 11. Jeg har et spørsmål angående mobildekning ved bommen. Vi har jo fått forklart at det var dekning til EG A ved bommen, altså der Jan Helge påstår sykkelen til Wiggo var låst. Men var EG A førsteprioritet der?
  Ved åstedet var det jo flere basestasjoner som en telefon kunne koble seg til, men hvordan var det ved bommen?
  Og om en telefon valgte EG A, ville det vært samme celle som hjemme hos Kristiansen?

  Liker

  1. Da Telenor foretok sine målinger koblet testmobilen deres seg til EG_A da de befant seg ved bommen. Da de fulgte den ruten Jan Helge Andersen oppga at han og Viggo hadde fulgt, mistet de kontakten med EG_A da de passerte det som Telenor oppga som primærdekningsområde for EG_A, altså ca. 200 meter vest for bommen. I hele resten av turen var mobilen koblet opp mot andre basestasjoner. På tilbaketuren koblet mobilen seg opp mot EG_A på nytt da de passerte det samme stedet.

   Av dette kan vi slutte at EG_A var dominerende ved bommen. Om det kan ha vært andre basestasjoner som kan ha hatt sekundærdekning ved bommen er mulig. Men EG_A hadde altså førsteprioritet. EG er navnet på basestasjonen, EG_A er navnet på den cellen som var dominerende ved bommen og hjemme hos Viggo Kristiansen. Så vi snakker om samme celle.

   Liker

 12. Takk for opplysning… jeg har en ting til jeg har fundert på.
  Kripos fant kjønnshåret fra Jan Helge i en blodflekk på et blad.
  Vet man hvem av ofrene blodet stammet fra? Blodet kan jo stamme fra seksuelt overgrep eller knivstikk.
  I tillegg til å knytte Jan Helge til åstedet, kan muligens funnet si enda mer om hvem han forgrep seg på… altså om man vet hvem blodet kom fra?

  Liker

 13. Nei, det vet vi ikke. Informasjon om dette finnes ikke i det vi har av dokumentasjon fra åstedet.

  Liker

 14. En ting jeg har stusset over.

  Jan Helge ble jo observert to steder i Baneheia av en turgåer. JH nekter for dette.
  I følge JH gikk han hjemmefra ikke lenge før kl 18.00

  Vi vet at Viggo ringte faren til JH rundt kl 17.57, om jeg ikke husker feil. Da snakket han med faren, og faren fortalte hvor JH var.

  Ble det aldri foretatt noe avhør av faren angående når JH gikk hjemmefra? JH og faren må jo ha utvekslet noen ord, siden faren kunne vite at han var i Baneheia, samt hva han skulle der. Det er jo også rart om JH gikk noen minutter før Viggo ringte. Da ville faren visst at han nettopp hadde gått.

  Dersom han gikk rundt kl 17.00-17.15, så er det mer forståelig om faren ikke klarte å tidfeste når JH gikk.

  Finnes det noe informasjon om hva foreldrene til JH har oppgitt i avhør, av når JH gikk hjemmefra?

  Liker

 15. Som jeg ser det, er det beviskravet mot Andersen det står om nå, etter som han selv og forhører skapte tvil med å bringe Viggo inn i saken. Med full DNA-match på åsted og jenter, ville beviskravet vært oppfylt uten denne tvilen.
  Eneste gjenværende bevis mot Viggo er en selvmotsigende løgnhistorie som nå er avslørt. Ingen DNA-spor på jenter, åsted, sykkelstyre, telefon eller klær, så hvorfor han ikke er sjekket ut av saken, er påvente av siste DNA-prøver. Oslopolitiet vil nok sikre seg mot at det uventet skulle dukke opp spor etter Viggo,

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close