I Viggo Kristiansens sak er det en rekke nye bevis og forhold som Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker ikke er villig til å vurdere eller la en domstol prøve på nytt.

Vi hilser velkommen en debatt omkring om vi har en reell gjenopptakelsemulighet i Norge. I praksis er det bare når politiet støtter en gjenopptakelse at saken muligens blir gjenopptatt. Dermed beskytter systemet seg selv og justismord forblir uoppklart.

Les NRK’s intervju med Tore Sandberg